인코리아한복

본문 바로가기

Hỏi
Hỏi
Main > Hỏi

Lưu ý Attention

Chúng tôi nhận họ tên và số điện thoại (số hộ chiếu) khi bạn thuê hanbok.

Số lượt mặc thử hanbok là không giới hạn Tuy nhiên, mặc thử nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ ^^

Bạn hãy lưu ý tuân thủ thời gian thuê

Dù bạn trả áo trước khi hết thời gian thuê thì số tiền ứng với thời gian còn lại cũng không được hoàn trả

Nếu làm hỏng, dơ áo và làm mất phụ kiện thì có thể phải trả thêm phí thuê

Lưu ý giữ kỹ đồ đạc cá nhân
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn vô ý làm mất

Bạn phải trả 10,000 won nếu làm mất chìa khoá tủ giữ đồ cá nhân

  • Câu hỏi thường gặp :
  • 02-734-8222 /
    010-6547-3617
  • E-mail :
  • inkoreahanbok@naver.com
  • Instagram DM :
  • inkoreahanbok

Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.